Ibiciro by'amazi muri WASAC Ltd                    Subira Ahabanza

Igiciro cya meterokibe imwe y'amazi kigenwa hagendewe ku ngano y'amazi yakoreshejwe mu kwezi

Umukiriya Amazi yakoreshejwe
mu kwezi kumwe
Igiciro hatabariwemo
umusoro ku nyungu(TVA)
Ivomo rusange Izo ari zo zose 323 Frw kuri meterokibe
Inganda Izo ari zo zose 736 Frw kuri meterokibe
Umukiriya usanzwe Hagati ya meterokibe 0 na meterokibe 5 340 Frw kuri meterokibe
Umukiriya usanzwe Hagati ya meterokibe 6 na meterokibe 20 720 Frw kuri meterokibe
Umukiriya usanzwe Hagati ya meterokibe 21 na meterokibe 50 845 Frw kuri meterokibe
Umukiriya usanzwe Hejuru ya meterokibe 50 877 Frw kuri meterokibe
Inyubako zitagenewe guturwamo Hagati ya meterokibe 0 na meterokibe 50 877 Frw kuri meterokibe
Inyubako zitagenewe guturwamo Hejuru ya meterokibe 50 895 Frw kuri meterokibe


Ku bindi bisobanuro, mwahamagara umurongo utishyurwa wa WASAC Ltd ariwo: 3535, uyu murongo ukora
amasaha 24 ku munsi, iminsi 7 mu cyumweru.